PERSONDATAPOLITIK

Seneste opdatering: August 2018

1.              OMFANG

Denne persondatapolitik dækker alle selskaber i VARO-koncernen, herunder VARO Specialmaskiner, A/S CAMPEN A/S og Bjørnkjær A/S – herefter blot kaldet VARO.

2.              FORMÅL

VARO er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte persondata og personoplysninger. VARO behandler personoplysninger i henhold til gældende lovgivning og denne politik om persondata.

3.              ANVENDELSESOMRÅDE

Politikken gælder for VARO og VAROs medarbejdere og tjener samtidig det formål at informere om, hvordan VARO håndterer persondata i forbindelse med vores forretninger. Politikken omfatter ikke intern behandling af medarbejderdata.

4.              BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

VARO indhenter og opbevarer kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at drive VARO’s forretning. VARO behandler typisk persondata i forbindelse med oprettelse og administration af relationer til kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. VARO gør kun brug af oplysninger, der indhentet ved, eller oplyst af, samarbejdspartnere i forbindelse med markedsføring, tilbud af produkter og services, salg, indkøb og andre samhandelsbestemte aktiviteter.

5.              OPRETTELSE OG ADMINISTRATION M.M.

VARO registrerer løbende oplysninger om medarbejdere ved kunder og andre virksomheder, der indgår i VARO’s virksomhed. Dette sker for at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til indgåede salg, indkøb og andre aftaler. Eksempler på typer af personoplysninger, der indsamles og gemmes til administrative, handelsmæssige og/eller juridiske formål er:
  • Kontaktpersonens personlige oplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse, telefon osv.
  • Dem, der har givet samtykke til, at VARO’s må opbevare og bruge deres kontaktinformationer, kan modtage nyhedsbreve og/eller markedsføringsmateriale fra VARO. Denne tilladelse kan til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til GDPR@VARO.DK.
  • Oplysninger om trafikmønstre og IP-adresser på vores hjemmeside. Disse oplysninger indeholder typisk ikke personoplysninger som sådan. For nærmere information om VARO’s brug af cookies, se vores cookiepolitik her.
  • Data vedr. trafik på VARO’s hjemmeside anvendes til at forbedre indhold og layout på hjemmesiden.

6.              VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

VARO er ved lov forpligtet til at behandle personoplysninger fortroligt og må ikke videregive eller anvende personoplysninger, med mindre det er tilladt eller påkrævet i henhold til lovgivningen, eller hvis den registrerede har givet skriftlig tilladelse til en sådan videregivelse. Den registrerede kan til enhver tid tilbagekalde en sådan tilladelse eller ændre dens omfang.

7.              BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Persondata gemmes og behandles fortroligt i henhold til den lovgivning om behandling og beskyttelse af persondata, der til enhver tid er gældende i Danmark. VARO anvender sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion og andres uberettigede tiltvingelse af adgang til personlige oplysninger, VARO er i besiddelse af. VARO’s sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling af vores IT-samarbejdspartner Progressive og VARO følger derfor gældende sikkerhedsstandarder. E-mails sendt via VARO’s mails og hjemmeside sendes ikke krypteret og bør derfor ikke anvendes til fremsendelse af materiale indeholdende fortrolige personoplysninger eller andet fortroligt materiale.

8.              OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

VARO gemmer personoplysninger så længe,
  • det er nødvendigt for at kunne levere den service eller det salg, som er aftalt,
  • det er nødvendigt for et andet berettiget formål f.eks. markedsføring
  • som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

9.              INDSIGT

I henhold til persondataloven har alle samarbejdspartnere og kunder hos VARO ret til at få indsigt i de oplysninger, VARO opbevarer om vedkommende. VARO har ret til at opkræve et gebyr for at afgive disse oplysninger skriftligt til kunden i henhold til de satser, der er fastsat af Justitsministeriet. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har den pågældende person ret til at anmode VARO om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan vedkommende til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne gøres til genstand for yderligere behandling. Hvis VARO bliver opmærksom på fejl i personoplysninger eller at oplysningerne er vildledende, vil oplysningerne straks blive berigtiget eller slettet. Spørgsmål og henvendelser vedrørende personoplysninger kan rettes til VARO på GDPR@VARO.DK.

10.          KLAGEMULIGHEDER

Klager vedrørende VARO’s behandling af personoplysninger kan rettes til GDPR@VARO.DK. Det er også muligt at klage til Datatilsynet, der kan kontaktes via dt@datatilsynet.dk. Man kan finde mere information på Datatilsy-nets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

11.          OPDATERINGER

VARO forbeholder sig retten til at opdatere og/eller ændre politikken.

Læs også om, hvordan vi bruger cookies på vores hjemmeside.

Denne hjemmeside anvender cookies for at forbedre din oplevelse og indsamle statistik om dit besøg. Venligst klik OK for at acceptere dette Se mere

Diese Website benutzt Cookies um Ihnen das beste Browsing-Erlebnis zu geben. Wenn Sie diese Seite weiter nutzen, ohne Ihre Cookie Einstellungen zu ändern oder sie "Ok" drücken, dann erklären Sie sich automatisch damit einverstanden.

Close